Umowa z influencerem jest dokumentem, w oparciu o który marki – małe czy duże – współpracują z popularnymi osobami w sieci.  W ten sposób ich produkt zyskuje „twarz”. Dzięki temu łatwiej jest wyobrazić sobie korzyści z używania produktu lub usługi. Firmy i agencje marketingowe wiedzą, że polecenia osoby, która ma jasno sprecyzowany wizerunek w sieci ma olbrzymią moc. Z tego powodu kampanie marketingowe zyskują coraz większą popularność.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • co powinna zawierać dobra umowa o współpracy z influencerem,
  • czy umowa barterowa z influencerem jest możliwa,
  • jak oznaczać współprace reklamowe,
  • czy zgoda na wykorzystanie wizerunku influencera jest potrzebna.

Dobra umowa to dobry biznes 

Nie zgadzam się z określeniem, że umowę tworzy się na złe czasy. Uważam, że zawarcie umowy jest wyrazem dojrzałości biznesowej i wzajemnego szacunku do obopólnej pracy. Dzięki dobrze skonstruowanej umowie nie tylko strony zabezpieczają swój biznes ale także budują profesjonalny wizerunek.

Umowa o współpracy z influcencerem – rodzaje

W praktyce można wyróżnić co najmniej trzy rodzaje umów zawieranych między firmami, a influencerami:

a. umowa o dzieło –w podjętej współpracy zależy nam na efekcie końcowym i na tym co ma w jej wyniku powstać, np. konkretne posty na Instagramie,

b. umowa o świadczenie usług (zwana też potocznie zleceniem) – strony podejmują starania o zrobienie reklamy jakiegoś produktu lub usługi ale sam efekt końcowy nie jest tu ściśle określony.

c. najem powierzchni reklamowej – popularna osoba, z której usług firma korzysta udostępnia na swoim blogu czy mediach społecznościowych miejsce, na publikację baneru reklamowego lub zdjęcie produktu.

Uwaga! Nadanie umowie tytułu: „umowa o dzieło” albo „umowa zlecenia” nie oznacza, że będzie ona tak traktowana. To jej treść ma ostateczny wpływ na to, jak zostanie zakwalifikowana, np. przez sąd czy organy podatkowe.

Umowa z influencerem – najważniejsze kwestie

Zwróć uwagę, czy umowa dobrze opisuje poniższe punkty:

Sprawdź, czy umowa dobrze opisuje strony, które ją zawierają

Bardzo ważne jest, aby sprawdzić czy umowę podpisują osoby, które skutecznie mogą podejmować takie decyzję. Kto będzie taką osobą zależy od charakteru prawnego podmiotu, który umowę zawiera. Jeśli występuje pełnomocnik, to dobrą praktyką jest poproszenie go o przesłanie dokumentu pełnomocnictwa. Z jego treści powinno wynikać w jakim zakresie może on działać, do kiedy  i czy samo umocowanie zostało skutecznie udzielone.

Określ dokładnie, na co się umawiasz

Określenie na co strony się umawiają podejmując współpracę jest jednym z najważniejszych punktów umowy. Tu nie ma miejsca na niedopowiedzenia. Przykładowo, jeśli influencer ma za zadanie opublikować posty na temat produktu to w umowie powinno znaleźć się także określenie, czy:

a. Firma przed publikacją posta musi go najpierw zatwierdzić czy też twórca ma pełną dowolność w tworzeniu treści,

b. Jakie ma być miejsce i czas publikacji: posty na wszystkich social mediach influencera czy tylko wybrane, którego dnia ma nastąpić publikacja, o której godzinie ( jeśli to istotne),

c. Czy post może być publikowany razem z reklamami innych, podobnych produktów czy też nie,

d. Określenie, jak długo post, relacja albo film ma być trzymana w social mediach – czy wystarczy opublikowanie jednego postu czy jego powtarzanie co jakiś czas?

Ewelina Rautszko radca prawny 3
Zastanawiasz się, jaką umowę podpisać z influencerem?
Napisz do mnie i sprawdź, czy będę mogła Ci pomóc.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie można określić na różne sposoby. Może to być zryczałtowana kwota.  Można się także umówić na % od sprzedaży produktu lub usługi, która nastąpi w wyniku przeprowadzonej kampanii marketingowej. Można też połączyć te formy. Wszystko zależy od uzgodnień. Należy jednak pamiętać, że uzgodnienia polegające na tym, że jedna strona promuje usługi lub produkty w zamian za to, że te produkty otrzyma to także rodzaj wynagrodzenia. Barter to też forma zapłaty.

Oczywiście należy też określić kiedy ma nastąpić płatność i w jaki sposób i czy są należne odsetki w razie zaległości, a jeśli tak to jakiego rodzaju.

Umowa z influencerem wymaga oznaczenie działań jako # wspolpracaplatna

Wyraźnie oznaczaj reklamę produktów i usług w sieci. Konsument ma prawo wiedzieć, kiedy ma do czynienia z reklamą. Będzie o tym wiedział, jeśli z opisu pod postem lub z hasztagów jasno ta informacja będzie wynikała. Popularne w sieci oznaczenie #ad nie jest wystarczającym określeniem. Jak podają organy zajmujące się ochroną konkurencji i konsumentów takie oznaczenie może być dla konsumentów niezrozumiałe. Z tego powodu oznaczenie powinno zawierać pełen wyraz: #reklamaplatna, #współpracaplatna lub inne podobne. Oznaczenie umieść w widocznym dla odbiorcy miejscu. Przez brak oznaczeń wzrasta ryzyko uznania takiej promocji za kryptoreklamę, która jest zakazana. Tym powszechnym procederem zajmuje się obecnie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. O konieczności dokonywania oznaczeń w sieci przeczytasz tutaj.

Prawa autorskie

Czy będzie zależało Ci na wykorzystaniu materiałów z kampanii reklamowej w późniejszej swojej działalności? Jeśli tak, musisz pomyśleć o tym już na etapie tworzenia projektu umowy. Relacje, posty, publikowane materiały mogą mieć i najczęściej mają charakter utworu w rozumieniu prawa autorskiego. Jeśli tak jest, to korzystanie z takich materiałów wymaga (poza pewnymi wyjątkami) uzyskania zgody twórcy. W związku z tym musisz określić w umowie, czy twórca przenosi na Ciebie te prawa, czy w tym zakresie udziela zezwolenia (licencji). Chcesz z materiałów reklamowych stworzyć produkty podobne? Koszulki, plakaty itp.? Ureguluj w umowie tzw. prawa zależne, czyli możliwość korzystania z przeróbek i opracowań materiałów reklamowych.

RODO

Działania marketingowe wiążą się z udostępnieniem danych osobowych lub pracy nad nimi ? Określ w umowie, jaka jest relacja pomiędzy Wami – kto komu udostępnia dane, w jakiej relacji występuje i  w związku z tym jakie ma obowiązki. Kto realizuje obowiązek przekazania klauzuli informacyjnej, kto uzyskuje zgody na działania marketingowe, kto realizuje żądania osób, których dane dotyczą? Pamiętaj, że branża marketingowa jest ścisłym kręgu zainteresowań organów związanych z ochroną danych osobowych właśnie z uwagi na powszechność korzystania z danych osobowych.

Wizerunek – potrzebna jest zgoda na wykorzystanie wizerunku influencera

Zwróć uwagę w jaki sposób, kiedy i w jakim zakresie masz zamiar korzystać z wizerunku influencera. Czy umowa określa granice takiego wykorzystania? Wyeliminuj ryzyko wycofania zgody na wykorzystanie wizerunku w trakcie realizacji kampanii. Uzgodnij, czy po za kończeniu działań promocyjnych w Internecie możesz nadal korzystać z wizerunku influencera czy też nie.

Poufność umowy o współpracy z influencerem

Jeśli zależy Ci na poufności współpracy, postaraj się uwzględnić tę okoliczność w umowie. Zwróć uwagę, czy treść umowy ogranicza możliwość zapoznania się z jej warunkami tylko do kręgu osób zaangażowanych w promocję.

Kary umowne

Jeśli szczególnie zależy nam na pewnych działaniach, w umowie można uregulować kwestię kar umownych. To może być dobra metoda dyscyplinująca obie strony do dbałości o terminowość działań i jakość współpracy. Zwróć uwagę, czy wysokość kary umownej nie jest zbyt wygórowana. Pamiętaj, że kary umowne można przewidzieć dla każdej ze stron – zaróno dla firmy dającej zlecenie, jak i podejmującego się współpracy influencera.

Sposób zakończenia współpracy z influencerem

Zwróć uwagę na to, kiedy i w jaki sposób umowa ma się zakończyć. Czy są sytuacje, które umożliwiają rozwiązani umowy w trybie natychmiastowym? Jaki jest okres wypowiedzenia umowy? Jest on adekwatny do zakresu Waszej współpracy?

Metoda wyjaśniania ewentualnych sporów

Czasami bywa tak, że relacja stron podejmujących współpracę psuje się. Jedna strona nie zapłaciła na czas albo kwestionuje jakość wykonanych usług, druga strona zapomniała o swoim zobowiązaniu albo nie postarała się tak bardzo jak pierwotnie przekonywała. Co wtedy? Od razu idziecie do sądu? A może lepiej określić czas, jaki dajecie sobie na wyjaśnienie problemtycznych kwestii, zanim podejmiecie ostateczne środki prawne.

Umowa z influencerem – podsumowanie

Dobra umowa to dobry biznes. Warto poświęcić chwilę czasu na przeanalizowanie umowy zanim dojdzie do realizacji świadczeń. Jeśli umowa nie pozwala na dowolną interpretację i nie zawiera niedomówień, sama współpraca powinna być już tylko miłą formalnością.


Ten artykuł może Ci się przydać? Zobacz wizualną notatkę na temat pracy zdalnej na Instagramie.

Potrzebujesz pomocy z zakresu prawa?

Jestem tu, żeby Ci pomóc