Polityka prywatności i plików cookies

 Opublikowano: 29.03.2022 r.

Szanowny Użytkowniku,

moją politykę prywatności i plików cookies stworzyłam po to, abyś wiedział dlaczego proszę Cię o podanie danych osobowych. Dokładam wszelkich starań, aby zagwarantować Ci pełną ochronę prywatności podczas korzystania z moich usług.

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych ?

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jestem ja – Ewelina Rautszko, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Ewelina Rautszko, ul. Klaudyny Potockiej 24/8, 60-211 Poznań, NIP: 5941582391.

W przypadku korzystania z mojego profilu na Facebooku dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/Rautszko.Legal, Meta Platforms Ireland Limited jest współadministratorem danych osobowych, które tam udostępniasz.

 2. W jaki sposób można się ze mną skontaktować ?

Jeżeli chciałbyś uzyskać szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz się ze mną skontaktować za pośrednictwem maila: ewelina@rautszko-legal.com. Odpowiem na Twoje pytania.

3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych ?

Mogę przetwarzać Twoje dane, ponieważ w przypadku:

korzystania z moich usług, w tym konsultacji online

są one niezbędne do realizacji zawartej przez nas umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także do spełnienia prawnych obowiązków z nią związanych. Przepisy prawa wymagają także przetwarzania Twoich danych do celów realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych [ 6 ust. 1 pkt b) i c) RODO],

wypełnienia formularza kontaktowego

moim uzasadnionym interesem jest możliwość komunikacji i udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania, które wysłałeś za pośrednictwem formularza, [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO],

ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi

przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu, [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].

profilu na Instagramie

w celu propagowania wiedzy prawno-biznesowej oraz w celu nawiązywania kontaktu z użytkownikami platformy przetwarzam Twoje dane na podstawie mojego uzasadnionego interesu prawnego [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO],

firmowej strony na Facebooku

w celu prowadzenia profilu firmowego, nawiązywania kontaktów z użytkownikami oraz udzielenia odpowiedzi na pytania prywatne przetwarzam Twoje dane na podstawie mojego uzasadnionego interesu prawnego [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO], którym jest informowanie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

4. Jakie dane zbieram?

W ramach świadczonych usług zbieram wyłącznie dane, którą są niezbędne do realizacji umów o świadczenie usług drogą elektroniczną lub realizacji innych zobowiązań wobec Klientów. Z tego względu w przypadku:

Świadczenie usług, w tym konsultacji online 

Świadcząc usługi na Twoją rzecz, wykorzystuje wyłącznie dane, które są niezbędne do zapewnienia Ci jak najlepszej obsługi prawnej.

Formularz kontaktowy

Kontaktując się ze mną za pośrednictwem formularza, proszę Cię o podanie imienia i nazwiska oraz adresu email lub numeru telefonu, co pozwoli mi na kontakt i odpowiedź na zadane przez Ciebie pytanie.

Instagram

Kiedy obserwujesz mój profil na Instagramie będę miała dostęp do publicznie udostępnionych przez Ciebie informacji, w szczególności takich jak imię i nazwisko lub nazwa konta oraz wizerunek.

Facebook

Kiedy obserwujesz mój profil na Facebooku będę miała dostęp do publicznie udostępnionych przez Ciebie informacji, w szczególności takich jak imię i nazwisko lub nazwa konta oraz wizerunek.

5. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych ?

Dostęp do Twoich danych osobowych będzie przysługiwał mi i upoważnionym przeze mnie pracownikom. A ponadto administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na moją rzecz usługi hostingowe, tj. Home.pl S.A. z siedzibą Szczecinie, oraz biuru rachunkowemu, które świadczy na moją rzecz usługi księgowo – podatkowe.

Z uwagi na korzystanie z usług Meta (Facebooka) Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Ponadto podane przez Ciebie informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

6. Gdzie przechowuję Twoje dane ?

Twoje dane osobowe będą przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także częściowo poza tym terenem w przypadku przekazywania ich do państw trzecich, tj. m.in. do Meta Platforms Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Dzieje się tak w przypadku odwiedzenia mojego profilu na platformie Instagramie lub Facebooku.

7. Jak długo będę przechowywać Twoje dane ?

Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez czas określony, dlatego w przypadku:

zawarcia umowy

Twoje dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z wiążącą nas umową o świadczenie usług albo do upływu terminu, w jakim jestem zobowiązana do przechowywania dokumentów księgowych, przy czym nie dłużej niż 10 lat od momentu ich pozyskania,

formularza kontaktowego

Twoje dane będą przetwarzane do czasu, w jakim niezbędne będzie udzielenie odpowiedzi na zadane pytania lub do momentu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu co do dalszego kontaktu.

Instagram

Twoje dane będą przetwarzane do czasu, w jakim będziesz śledził mój profil.

Facebook

Twoje dane będą przetwarzane do czasu, w jakim będziesz śledził moje konto firmowe.

Ponadto, w celu rozliczalności będę przechowywać dane przez okres, w którym jestem zobowiązana do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Dodatkowo, dane osobowe mogą być także przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń , w przypadku konieczności dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed nimi.

8. Czy muszę podawać swoje dane ?

Umowa, w tym konsultacje online 

W przypadku, gdy zamawiasz moją usługę podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz wystawienia faktury. Brak podania danych w tym zakresie uniemożliwi mi wykonanie usługi.

Formularz kontaktowy

Podanie informacji o adresie mailowym lub numerze telefonu do kontaktu oraz imieniem i nazwiskiem jest potrzebne do tego, abym mogła odpowiedzieć na zadane przez Ciebie pytania i nawiązać z Tobą kontakt. Brak takich informacji uniemożliwi nam albo utrudni możliwość udzielenia Ci odpowiedzi.

Instagram

Podanie informacji o swoim imieniu i nazwisko, nazwie konta lub innych danych udostępnionych publicznie w ramach platformy Instagram jest całkowicie dobrowolne.

Facebook

Podanie informacji o swoim imieniu i nazwisko, nazwie konta lub innych danych udostępnionych publicznie w ramach platformy Facebook jest całkowicie dobrowolne.

9. Twoje prawa związane z ochroną danych osobowych, z których możesz skorzystać.

Prawo dostępu do danych:

W każdej chwili masz prawo zasięgnąć informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. W tym celu napisz do nas na adres: ewelina@rautszko-legal.com.

Prawo do sprostowania danych:

Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one prawidłowe, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.

Prawo do ograniczenia danych:

Korzystając z tego prawa możesz żądać, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych ograniczyło się wyłącznie do ich przechowywania. Możesz skorzystać z tego prawa w szczególności wtedy, gdy:

 • zgłosisz, że Twoje dane są niepoprawne, wtedy ograniczę jakikolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności,
 • jeśli nie potrzebuje już Twoich danych osobowych ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia,
 • jeżeli sprzeciwisz się usunięciu danych, wówczas możesz zażądać ich ograniczenia.
Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym):

Masz prawo  w każdej chwili usunąć swoje dane osobowe, które przetwarzam. Pamiętaj jednak, że prawo to nie ma charakteru bezwzględnego. Nie będziesz mógł skorzystać z tego prawa w sytuacji, gdy:

 • nie minął okres przez jaki jestem zobowiązana jest do przechowywania dokumentów księgowych,
 • masz nieuregulowane płatności,
 • Twoja usługa jest w trakcie realizacji,
 • nie minął okres przez jaki możliwe jest dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z umową.
Prawo do przenoszenia danych:

Prawo do przenoszenia danych dotyczy osób, których przetwarzam dane:

 • w sposób zautomatyzowany i odbywa się to na podstawie umowy albo
 • w sposób zautomatyzowany i na podstawie wyrażonej zgody.

Jeżeli ma miejsce jedno z dwóch sytuacji opisanych w punktach powyżej, osoba może zgłosić żądanie o przeniesienie danych. W takiej sytuacji, po zidentyfikowaniu żądającego tworzę kopię danych, a następnie przekazuje osobie żądającej albo innemu administratorowi danych wskazanemu przez żądającego.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:

Jeżeli przetwarzam Twoje dane na podstawie swojego uzasadnionego interesu prawnego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Jeżeli uznasz, że przetwarzam Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy, skontaktuj się ze mną w celu wyjaśnienia sprawy. Możesz także złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Czy moje dane osobowe służą do profilowania ?

Nie stosuję profilowania – formy przetwarzania, które polega na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do analizy lub prognoz dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Nie podejmuje decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne. 

11. Co to są pliki cookies?

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez stronę internetową i zapisywane na Twoim komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, zawierające informacje na temat nawigacji po naszej stronie internetowej. Dzięki plikom cookies korzystanie z naszych stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze. Pliki te nie są szkodliwe dla komputerów i są powszechnie wykorzystane przez wszelkie strony internetowe.

12. W jakim celu i jakie pliki cookies wykorzystuje?

Na mojej stronie internetowej wykorzystuje pliki cookies, które są niezbędne. Oznacza to, że są one konieczne do prawidłowego funkcjonowania strony i w sposób anonimowy zapewniają podstawowe funkcje i jej bezpieczeństwo.

13. Pliki cookies, a narzędzia społecznościowe.

W ramach mojej strony internetowej mogą być wykorzystywane pliki cookies podmiotów trzecich. Ma to związek z wykorzystywanymi przeze mnie wtyczkami udostępnianymi przez serwisy społecznościowe.

Moja strona zawiera wtyczkę do serwisu społecznościowego:

 • Facebook i Instagram (Meta Platforms Inc., 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 United States),
 • LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland),

Skorzystanie z wtyczek spowoduje bezpośrednie połączenie z naszym profilem na serwerze odpowiedniego serwisu społecznościowego. Serwisy społecznościowe mogą wówczas uzyskać informacje, że odwiedziłeś naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzisz naszą stronę będąc zalogowanym na swój profil na Facebooku, Instagramie lub LinkedIn zarejestrują oni informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteś zalogowany na poszczególnych serwisach, są one w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP. Serwisy społecznościowe nie przekazują mi informacji o celu ani zakresie gromadzonych danych ani sposobach ich wykorzystania. Jeżeli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe mogły pozyskiwać informacje dotyczące Twoich wizyt na mojej stronie internetowej, doradzam wcześniejsze wylogowanie się ze swojego konta na danym serwisie społecznościowym. Cel, zakres oraz możliwości zmiany ustawień plików cookies podmiotów zewnętrznych są od nas niezależne i zostały opisane w politykach prywatności poszczególnych usługodawców, do których adresy zostały podane poniżej: