Współpraca z przedsiębiorcą często wiąże się z koniecznością negocjacji umowy o współpracy, szczególnie na początkowym etapie znajomości. Z umów często wynika, że jako przedsiębiorca zainwestujesz w taką relację dużo czasu oraz podzielisz się swoją wiedzą i doświadczeniem z branży. Nic więc dziwnego, że oczekujesz satysfakcjonującego wynagrodzenia. Jaką masz jednak pewność, że ta współpraca się uda? Czy zadajesz sobie pytanie:

Co ja właściwie wiem o firmie, z którą mam nawiązać współpracę?”

Czy mogę ją jakoś bezpłatnie sprawdzić?

Przed podpisaniem umowy o współpracy, sprawdź partnera biznesowego w oficjalnych rejestrach. Z czego możesz skorzystać i czego możesz się dowiedzieć?

Współpraca z przedsiębiorcą – oficjalne rejestry

Krajowy Rejestr Sądowy

Jeżeli kontrahent jest spółką prawa handlowego, stowarzyszeniem albo fundacją jego dane możesz sprawdzić w KRS. Możesz z niego wyczytać m.in. 

 • od jak dawna działa spółka,
 • kto wchodzi w skład zarządu spółki,
 • ile wynosi kapitał zakładowy spółki,
 • kto reprezentuje spółkę,
 • czy została ustanowiona prokura.

Sprawdzisz też czy kontrahent składa coroczne sprawozdania finansowe, a nawet przeanalizujesz ich treść. Pozwoli Ci to ocenić jego sytuację finansową i ocenić, czy jest wypłacalny.

Wyszukiwarka KRS dostępna jest tutaj.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Jeżeli partner biznesowy prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą lub jest wspólnikiem spółki cywilnej sprawdź go w CEiDG. Możesz z niej wyczytać m.in.:

 • gdzie firma prowadzi działalność gospodarczą,
 • od jakiego czasu prowadzona jest działalność gospodarcza,
 • czy działalność jest zawieszona czy nadal aktywna,
 • sprawdzisz, czy przedsiębiorca prowadzi swój biznes pod więcej niż jednym adresem

Dowiesz się też, czy wobec Twojego partnera biznesowego orzeczono zakaz prowadzenia działalności. Na pewno nie chcesz rozpocząć współpracy z kimś, kto już na początkowym etapie nawiązywania znajomości nie mówi Ci prawdy.

Wyszukiwarka CEiDG dostępna jest tutaj.

Biała lista podatników VAT

Oprócz danych identyfikacyjnych podmiotu zarejestrowanego jako podatnik VAT, sprawdzisz przede wszystkim numer rachunku bankowego, na jaki powinieneś zapłacić swojemu kontrahentowi. Jest to niezwykle istotne, ponieważ zapłata na inny rachunek bankowy niż ten ujawniony na liście może spowodować dotkliwe sankcje. Są nimi przede wszystkim:

 • brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów takiej płatności, a także
 • ryzyko ponoszenia z kontrahentem solidarnej odpowiedzialności  za jego zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od Waszej transakcji.

Pomimo tego, że powyższe sankcje aktualizują się w sytuacji, w której transakcja opiewa na kwotę powyżej 15 tys. złotych, to sugeruję Ci wyrobić sobie nawyk sprawdzania kontrahenta przed każdym zleceniem przelewu.

Wyszukiwarka Białej listy podatników VAT dostępna jest tutaj.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Rejestr powstał w celu zwalczania zjawisk praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Upraszczając mocno temat beneficjentem rzeczywistym jest osoba, która sprawuje bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką (jawną, komandytową, komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostą spółką akcyjną, spółką akcyjną za wyjątkiem spółek publicznych). Taka osoba posiada uprawnienia do podejmowania decyzji w imieniu spółki, np. nawiązywania stosunków gospodarczych poprzez zawieranie różnego typu umów. Wpisowi do rejestru podlega więc zarówno sama spółka, jak i osoba fizyczna którą ją kontroluje.

W związku z powyższym w CRBR znajdziesz takie dane identyfikacyjne spółki jak:

 • nazwa (firma) i forma organizacyjna
 • NIP
 • KRS
 • siedziba

Z kolei w przypadku beneficjenta rzeczywistego (osoby fizycznej sprawującej kontrolę nad spółką, np. członka zarządu, wspólnika) z rejestru uzyskasz na jej temat następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • obywatelstwo,
 • państwo zamieszkania,
 • PESEL lub data urodzenia w przypadku osób, które nie posiadają PESEL,
 • informację o wielkości i charakterze udziału lub
 • uprawnieniach, które przysługują mu w spółce.

Wyszukiwarkę Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych znajdziesz tutaj.

Współpraca z przedsiębiorcą – Internet jako źródło wiedzy.

Zanim podpiszesz umowę o współpracy z nowym partnerem biznesowym warto też sprawdzić, co mówi o nim Internet. Wiedzę na jego temat możesz uzyskać m.in. za pośrednictwem jego strony internetowej, profilach w mediach społecznościowych, różnego typu forach lub grupach dyskusyjnych albo pojawiających się opiniach Google.

Warto podjąć trud zweryfikowania kontrahenta przed podpisaniem umowy, żeby zminimalizować ryzyko nieudanej współpracy.


UWAGA! Wszystkie podane wyszukiwarki przedsiębiorców są bezpłatne. Jeżeli trafisz na strony internetowe wymagające od Ciebie zapłaty za uzyskanie dostępu do danych, to nie jesteś na oficjalnej stronie ww. rejestrów.


Ten artykuł może Ci się przydać? Zobacz wizualne podsumowanie tego artykułu na Instagramie.

Photo by Kaboompics .com from Pexels

Potrzebujesz pomocy z zakresu prawa?

Jestem tu, żeby Ci pomóc