Twórczość zasługuje na ochronę

Własność intelektualna wymaga dziś szczególnej ochrony ze względu na powszechną dostępność Internetu, który przez wiele osób jest traktowany jak „ziemia niczyja”. Własność intelektualną twórców należy zabezpieczyć przed niewłaściwym korzystaniem.

Ochronie prawnej podlegają nie tylko dzieła literackie czy dzieła sztuki. Dotyczy to również grafiki, zdjęć, a także produkcji filmowej. Know-how stanowi często przewagę konkurencyjną firmy i chociażby dlatego należy się tej wiedzy właściwa ochrona.

Po trzebujesz pomocy w zakresie prawa autorskiego

Sporządzam i weryfikuję umowy dotyczące praw autorskich i pokrewnych, m.in.: umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich, umowy licencyjne, umowy dotyczące know-how, umowy wydawnicze, a także umowy o zachowaniu poufności.

Doradzam w zakresie naruszeń praw własności intelektualnej i pomagam podjąć niezbędne kroki. Reprezentuję przed sądem klientów w sprawach dotyczących prawa autorskiego.

Skorzystaj z mojego wsparcia!